Utställningar

Bild från Broby kyrka Bild från Broby kyrka

Bildutställningen "Flyktens ansikten - Livet i Sverige"
visades under september och oktober 2018 i Broby kyrka.
Från den 7/11 -30/11 2018 hänger utställningen på Gullbrannagården.
1:a och 2:a advent 2018 visades utställningen i Betelkyrkan, Ljungby

Bild från Sunnerbohallen, Ljungby Bild från Sunnerbohallen, Ljungby
"Flyktens ansikten - Liveti Sverige" har sedan april 2018
visats på följande platser:
Vetlanda Missionskyrka
Ekumeniakyrkan, Ekenässjön
Sunnerbogymnasiet, Ljungby
Mariakyrkan, Ljungby
Sunnerbohallen, Ljungby
Broby kyrka 
Gullbrannagården
Betelkyrkan, Ljungby.


 

Några tidnigsartiklar om utställningen.

Sponsorer för utställningen:
Lidhults Kök
Ljungby Ventilation
Nystrands, Ljungby
Mariakyrkan, Ljungby
Janssons Blommor, Ljungby
Bjerstafs, Ljungby
Ljungby kommun
Bilda sydöst
Cleansam Tvättbar, Ljungby

tio bilder
"flyktens ansikten-livet i sverige"